{ "Description": "Soubor pro ověření vlastnictví domény pro Microsoft 365 – umístěte do kořenového adresáře webu.", "Domain": "microtel.cz", "Id": "c08ef93f-2cfd-4487-a7d6-92371aa55a69" }

Projektování

Nabízíme vypracování kompletní projektové dokumentace u bytových a průmyslových elektroinstalací i slaboproudých systémů. Na základě prohlídky místa stavby a požadavků zákazníka vypracujeme dle platných ČSN projektovou dokumentaci pro stavební povolení, vlastní provedení stavby nebo dokumentaci skutečného stavu.

PD standardně obsahuje technickou zprávu, výkresovou část a výkaz/výměr, tedy položkový rozpočet stavby, případně slepý rozpočet stavby (pro výběrová řízení).

Výkresovou část PD zhotovujeme do již existujících stavebních podkladů (půdorysů v měřítku). Ideální jsou podklady v elektronické podobě, postačí však i v podobě papírové.