{ "Description": "Soubor pro ověření vlastnictví domény pro Microsoft 365 – umístěte do kořenového adresáře webu.", "Domain": "microtel.cz", "Id": "c08ef93f-2cfd-4487-a7d6-92371aa55a69" }

TEPELNÉ ČERPADLO NORDline N10B

Tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem (nabízí úsporu energie až o 30 % oproti tepelným čerpadlům ON-OFF).

Technologie EVI umožňuje dosáhnout lepšího výkonu a vyššího topného faktoru (COP). Nejdůležitější je schopnost dosáhnout vysoké výstupní teploty topné vody i při nízkých venkovních teplotách -25 °C.

Tepelné čerpadlo je jednoduchý ekologický systém, který dokáže využívat nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí. U tepelného čerpadla nezajišťuje ohřev elektrická energie, ale teplota venkovního vzduchu. Elektřina slouží pouze k pohonu motoru kompresoru a ventilátoru čerpadla. Tepelná čerpadla NORDline vzduch - voda jsou kompaktní jednotky, kdy veškeré zařízení určené k ohřevu topné vody je umístěno ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především určena pro zateplené stavby s vakuovými okny. Tepelné čerpadlo slouží k ohřevu topné vody jak pro radiátory tak i pro podlahové vytápění. Díky možnosti řízení dvou výstupních teplot můžeme jednotku využít k vytápění současně s ohřevem vody.


Dotační kód:
SVT 25908

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VODA INVERTOR

  • 5" barevný display s přesným ovládáním na 0,5 °C
  • zrychlený čas vytápění/chlazení
  • inteligentní odtávání
  • nízká hladina hluku
  • značkový kompresor Panasonic
  • Wi-fi ovládání

Vlastnosti:

• režim topení/chlazení

• přesné ovládání na 0,5°C

• zrychlený čas vytápění/chlazení

• inteligentní odtávání

• bez namrzání dna jednotky

• 5´´ barevný display s přesným ovládáním na 0,5 °C

• značkový kompresor EVI (výrobce Panasonic) se samostatným nástřikem chladiva, což zvyšuje výkon zejména při mínusových hodnotách

• třída sezónní energetické účinnosti ErP (35 °C) A++

• třída sezónní energetické účinnosti ErP (55 °C) A+

• připojovací potrubí vstup/výstup 1

• teplota vody až 60 °C

• nízká hladina hluku - srovnatelná s mírným deštěm

• výrobek musí být pro dodržení záručních podmínek instalován proškolenou montážní firmou.

• výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem

186 532,00 Kč